توضیحات

این درب برای گالن های با دهانه 60 استفاده می شود. یکی از ویژگی های این درب امکان استفاده از دابل پلمپ همراه آن است.

 ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۷۱   |   ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۶۷

 ۰۹۳۶۳۴۹۰۴۶۴    |   ۰۹۱۹۱۰۴۵۳۲۷