توضیحات

دبه 23.5 پلاستیکی

.. نوع: سه خط ارتفاع: 43 سانتی متر قطر دهانه: 12.5 سانتی متر قطر کف: 27 سانتی متر.

دبه 23.5 کیلویی موارد استفاده مثل دبه خیارشور، دبه ترشی، دبه شور، دبه سرکه و صنایع غذایی می باشد. حفظ کیفیت و نگهداری عرقیات گیاهی و لبنیات. مواد شیمیایی، چسب و رزین.

 ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۷۱   |   ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۶۷

 ۰۹۳۶۳۴۹۰۴۶۴    |   ۰۹۱۹۱۰۴۵۳۲۷