توضیحات

ارتفاع: 23.5 سانتی متر قطر دهانه: 9 سانتی متر قطر کف: 18 سانتی متر.

 نوع: دسته سیمی

دبه 6 کیلویی موارد استفاده مثل دبه خیارشور، دبه ترشی، دبه شور، دبه سرکه و صنایع غذایی می باشد. حفظ کیفیت و نگهداری عرقیات گیاهی و لبنیات. عرقیات گیاهی و لبنیات. مواد شیمیایی، چسب و رزین…

 ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۷۱   |   ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۶۷

 ۰۹۳۶۳۴۹۰۴۶۴    |   ۰۹۱۹۱۰۴۵۳۲۷