توضیحات

درب گالن 10 لیتری آچارخور

این درب برای ظروف 5 و 10 لیتری با دهانه 50 مناسب می باشد. جنس آن از پلی اتیلن بوده و به دلیل داشتن پلمپ نواری و قابلیت آچار خور داشتن بسیار مورد توجه مصرف کنندگان می باشد.

 ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۷۱   |   ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۶۷

 ۰۹۳۶۳۴۹۰۴۶۴    |   ۰۹۱۹۱۰۴۵۳۲۷