توضیحات

درب گالن 10 لیتری

این نوع درب از جنس پلی اتیلن می باشد. برای انواع گالن های 5 و 10 لیتری با دهانه 48 مورد استفاده قرار می گیرد. هچنین می توان همراه این نوع در از فوم و فوم سیل استفاده کرد.

۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۷۱   |   ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۶۷

 ۰۹۳۶۳۴۹۰۴۶۴    |   ۰۹۱۹۱۰۴۵۳۲۷