توضیحات

درب گالن 20 لیتری

این درب برای گالن های با دهانه 60 استفاده می شود. یکی از ویژگی های این درب امکان استفاده از دابل پلمپ همراه آن است.

 ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۷۱   |   ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۶۷

 ۰۹۳۶۳۴۹۰۴۶۴    |   ۰۹۱۹۱۰۴۵۳۲۷