توضیحات

گالن 70 لیتری

این گالن به دلیل داشتن حجم بالا بیشتر مورد مصرف تولیدکنندگانی است که محصول تولید خود را به صورت عمده به فروش می رسانند بنابراین این گالن با مقاومت خوبی که جنس آن دارد برای این دسته از تولید کنندگان مقرون به صرفه می باشد.

گالن 70 لیتری

ارتفاع: 63 سانتی متر

قطردهانه: 5 سانتی متر

طول: 36 سانتیمتر

عرص: 30 سانتیمتر.

فاز مصرف: صنعتی

 ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۷۱   |   ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۶۷

 ۰۹۳۶۳۴۹۰۴۶۴    |   ۰۹۱۹۱۰۴۵۳۲۷