درب دهانه 65

2021-06-19T10:47:03+04:30

درب دهانه 65 این نوع درب بیشتر برای بطری ها و گالن های سم مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین قابلیت استفاده از فوم و فوم سیل همراه این نوع درب امکان پذیر می باشد. کاربرد درب دهانه 60 کاربرد درب دهانه ۶۰ بسیار زیاد است. به عبارت دیگر [...]

فوم ونت دار

2021-01-02T12:53:21+03:30

فوم ونت دار جهت انتقال یا خروج گاز درون بطری کاربرد دارد. استفاده از این نوع فوم مانع از متورم شدن محتویات تولید کننده گاز داخل بطری خواهد شد. استفاده از این نوع محصول برای ممانعت از تغییر شکل ظروف ضروری است، زیرا فشار گاز مایع و یا خلاء بالا سبب تغییر شکل ظرف [...]

درب گالن 20 لیتری

2021-06-19T10:48:13+04:30

درب گالن 20 لیتری این درب برای گالن های با دهانه 60 استفاده می شود. یکی از ویژگی های این درب امکان استفاده از دابل پلمپ همراه آن است.  ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۷۱   |   ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۶۷  ۰۹۳۶۳۴۹۰۴۶۴    |   ۰۹۱۹۱۰۴۵۳۲۷